Om os

Medarbejder i køkken ved Køkken Ballerup

Køkken Ballerup leverer mad til beboere og cafégæster på alle kommunens plejehjem. Maden tilberedes fra kommunens egne køkkener af egne kostfaglige medarbejdere.

Om Køkken Ballerup

Om Køkken Ballerup

 • Køkken Ballerup varetager tilberedning af maden til borgere på kommunens 7 plejehjem, korttidsboliger samt aktivitet og aflastningsgrupper.  Yderligere tilbereder vi mad til kommunens 5 ældrecaféer.
   
 • Vores kerneopgave er defineret som følgende: 
  ”Mad af høj kulinarisk kvalitet tilpasset individuelle ernæringsmæssige behov, lavet fra bunden af årstidens økologiske råvarer og serveret i hyggelige omgivelser”.
 • Med hovedkøkken på Plejehjem Rosenhaven i Skovlunde og lokalkøkkener på alle plejehjem, tilbyder vi altid mad lavet af faglært og engageret personale.
 • Vores medarbejderstab tæller både økonomaer, ernæringsassistenter, cafékoordinator, måltidskoordinator samt klinisk diætist. Det betyder, at vi udover at levere mad med høj sensorisk kvalitet, også kan garantere et næringsindhold efter de officielle anbefalinger og tilbyde vejledning indenfor både mad, måltider og ernæring.
   
 • Vi arbejder bevidst med FN´s 17 Verdensmål, der hvor det giver mening. Vi sætter derfor en ære i at lave mest muligt fra bunden, ligesom vi også lægger vægt på at bruge sæsonens økologiske råvarer i videst muligt omfang og hvis det er muligt tænker vi bæredygtighed ind.

   

 • I alle 7 køkkener tilberedes der mad årets 365 dage. Vores smørrebrød bliver fx smurt alle ugens dage, umiddelbart lige inden servering.
   
 • Med bemanding i alle 7 køkkener, sikrer vi, at Køkken Ballerup fortsat har et nært kendskab til de enkelte plejehjem, personale og beboere. Køkkenpersonalets tilstedeværelse giver øget mulighed for et tværfagligt samarbejde med plejepersonalet omkring beboernes kost, ligesom det også indbyder til løbende dialog omkring kvalitet, mængder og udbud. En dialog vi værdsætter meget, da den hjælper os til hele tiden at levere det bedst mulige tilbud til plejehjemmenes beboere.

 

 

 

 

Køkkenoversigt

billede af forberedelse af mad

Køkken Ballerup består af 1 hovedkøkken og 6 lokalkøkkener.

Køkken Ballerup består af nedenstående køkkener, som alle er placeret på et af Kommunens plejehjem.

 

Hovedkøkken:

Rosenhaven, Bybjergvej 11, st. A,  2740 Skovlunde

 

Lokalkøkkener:

Egely, Egebjerg Bygade 34, 2750 Ballerup

Kirstinehaven, Kirstinelundsvej 12, 2750 Ballerup  

Lindehaven, Præstevænget 11, 2750 Ballerup

Toftehaven, Nygårdsvej 35 – 37, 2750 Ballerup 

Lundehaven, Skovlunde Torv 8 – 12, 2740 Skovlunde

Sønderhaven, Søndergårds Álle, 2760 Måløv

I lokalkøkkenerne modtages dele af maden fra hovedkøkkenet, andre dele produceres i lokalkøkkenerne. Denne mulighed gør at vi kan vurdere hvor vi skal producerer retterne. Skal retten leveres fra hovedkøkkenet som køleret eller kan vi opnå bedre kvalitet ved at producere den på stedet.

Bæredygtighed og FN´s verdensmål

I Køkken Ballerup arbejder vi bevidst med FN´s 17 Verdensmål hvor bæredygtighed er en del.

Som det første har vi valgt at arbejde med delmål12.3 under Verdensmål nr. 12 som er ”Ansvarligt forbrug og produktion”

Delmål 12.3 siger at:

Inden 2030 skal det globale madspild på detail- og forbrugerniveau pr. indbygger halveres og fødevaretab i produktions- og forsyningskæder, herunder tab af afgrøder efter høst, skal reduceres.

https://www.verdensmaalene.dk/sites/default/files/filarkiv/Billeder/GOAL_12_TARGET_12.3_0.png

Vores arbejde med madspild:

 • I 2017 begyndte vi dette arbejde med at lave madspildsmålinger på alle vores afdelinger på vores 7 plejehjem. Målingerne lavede vi på den frokost og aftensmad.

 • I 2021 efter 4 år med madspildsmålinger 2 – 4 gange om året kan vi nu konkluderer at vi har sat vores madspild ned med 57% på frokosten og 40 % på aftensmaden. Det svarer ca. til 17 tons mindre madspild om året.

 • Madspildet er bl.a. reduceret ved at se på portionsstørrelser, anbefalede mængder, ikke producerer mere mad end der skal bruges, forpakninger og et tværfagligt samarbejde omkring nedsættelse af madspild.
  Ved at ændre forpakning på ost i skiver fra pakker á 900 g til pakker á 180 g har vi sparet ca. 324 kg ost om året, ost der ellers var havnet i skraldespanden, fordi det ikke nåede at blive spist inden pakkens udløb.

 • Tværfagligt samarbejde om madspild medinddrager afdelingspersonalet i arbejdet omkring madspildet.
  Ved at samarbejde med afdelingerne om madspildet, er forbruget af diverse mælke og kolonialvarer sat ned med 29%. Det betyder ikke at borgerne har fået mindre mad tilbudt, men at der ikke er hældt mælk i kloakken eller smidt ost og marmelade i skraldespanden.

Arbejdet er ikke slut, det kræver konstant opmærksomhed at beholde madspildet på dette lave niveau, så derfor er det stadig en stor del af vores daglige arbejde i Køkken Ballerup.