Om os

Køkken Ballerup leverer mad til beboere og cafégæster på alle kommunens plejecentre. Maden tilberedes fra kommunens egne køkkener af egne kostfaglige medarbejdere.

Om Køkken Ballerup

Ved årsskiftet 2014 blev kommunens 7 plejecenterkøkkener lagt sammen i en ny organisation kaldet Køkken ballerup. Alle køkkener er idag bemandet og der produceres dele af maden direkte i det enkelte køkken. Tilstedeværelsen i det enkelte køkken bibeholder den nærhed, der er vigtigt at have til beboere og pleje. Køkkenerne er afhængige af dialogen, så vi hele tiden kan ændre, udvikle og tilpasse os dagligdagen i forhold til beboernes behov. Det gør det nemmere, når man er tæt på.

Det størst producerende køkken er beliggende på Plejecenter Rosenhaven. Fra dette køkken produceres og leveres dele af den varme og kolde mad, men der hvor det giver mening for kvaliteten, produceres der ude i de enkelte køkkener. På denne måde kan vi bibeholde retter, som ikke ellers vil være egnet til en produktionsform, hvor maden nedkøles efter produktion. Skal der f.eks. leveres flæskesteg med sprød svær, så er denne produktionsform ikke optimal, men der kan vi lave en kombination og producere direkte i det enkelte køkken.

Kølemad er ofte anvendt med en negativ klang. Køkken Ballerup har en tankegang der peger hen imod, hvordan vi som flest gør i vores eget private køkken. Mange kender sikkert, at man laver mere mad, end det man lige spiser, for så at anvende det inden for et par dage eller tre. Vi ved alle at nogle retter er velegnet til dette f.eks. gryderetter og supper. Her giver det god mening at producerer centralt fra, ligesom det ikke forringer kvaliteten. Denne fokus på hvor det er optimalt at producerer de enkelte retter, skal medvirke til at vi kan overholde den kvalitet vi ønsker.

I Køkken Ballerup bliver der udover kvalitet lagt stor vægt på faglighed og økologi. Maden vil i høj grad blive lavet fra bunden og så vidt muligt af sæsonens økologiske råvarer. I Køkken Ballerup er ansat 2 driftsledere med hver deres funktioner.
Heidi Grønquist Driftsleder for hovedkøkken.

Eva Konradsen driftsleder for lokalkøkkener og caféer.

Lise Teller, der er køkkenchef, har arbejdet med kost forskellige steder indenfor branchen f.eks. sygehuse, plejehjem, skoler, personalekantiner, lufthavnen, kongehuset og dette på arbejdspladser i Danmark og udlandet.  I alle arbejdsopgaver ligger der et ansvar, men for Lise Teller ligger der et særligt ansvar i at lave mad til mennesker, som ikke har et reelt alternativ til det, de tilbydes.

Du er altid velkommen til at kontakte Køkken Ballerup for videre information eller måske med et ønske om at se et af køkkenerne.

Køkken Ballerup i medierne

Køkken Ballerup vil gerne dele ud af deres faglige viden og opgaveløsning. Det sker af og til ved artikler i forskellige fagblade, disse artikler vil Køkkenet gerne dele med alle, så der vil her under findes link til de nyeste og aktuelle artikler.

Magasinet pleje - Ballerup opruster på ernæringsfronten

Kost og Ernæringsforbundetsblad Kost - Central rolle til køkkenet styrker ernæringsindsatsen

Kost og Ernæringsforbundets blad Kost - Vi får mad og ernæring til at mødes

Maden på Plejecentrene

Køkken Ballerup har udarbejdet en "Beboerhåndbog" som kort præsenterer køkkenets koncept, tilbud og muligheder. Denne håndbog får alle der flytter ind på plejecenter i Ballerup kommune udleveret.

Er man interesseret i at læse om disse muligheder kan håndbogen læses her

Køkken Ballerups Beboerhåndbog